Polityka prywatności

Informacje Ogólne

 1. FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, (dalej: FORSAFE) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług FORSAFE, w tym korzystającej z serwisu eduRODO (dalej: serwis) oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (Polityka) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronie cookies.
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu eduRODO jest FORSAFE Sp. z o.o.

Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 • Administratorze – należy przez to rozumieć FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000465922 NIP: 7252068685
 • eduRODO – należy przez to rozumieć serwis internetowy służący do zadawania pytań ekspertom z zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z serwisu.
 • Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. FORSAFE przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe podane przez:
 • Użytkownika na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, tj. dla celów identyfikacji osób korzystających z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • FORSAFE przetwarza dane osobowe, dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z serwisu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego o prawnie usprawiedliwiony cel Usługodawcy.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików „COOKIES”

 1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób korzystających ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Stosowane przez FORSAFE „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania z serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
 5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Osoba korzystająca ze strony internetowej może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie osoby korzystającej ze strony internetowej. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. Akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z serwisu eduRODO.

Informacje końcowe

FORSAFE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronie serwisu eduRODO z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zadaj nam pytanie
big-note
big-note
big-note
big-note
big-note
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi w naszej bazie, zadaj nam pytanie

Naszych ekspertów możesz zapytać o RODO oraz wszelkie kwestie związane z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji. Zadawanie pytań jest całkowicie bezpłatne. Pytania możesz zadawać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy Ci komputer, tablet lub smartphone z dostępem do internetu, a po udzieleniu odpowiedzi otrzymasz mailowe powiadomienie, by być zawsze na bieżąco!

Administratorem Twoich danych osobowych jest ForSafe sp. z o.o. Kliknij i dowiedz się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zadaj nam pytanie
big-note
Twoja wiadomość została wysłana

Twoje pytanie zostało przekazane do RODOmentora. Po opublikowaniu odpowiedzi na stronie serwisu eduRODO otrzymasz powiadomienie na skrzynkę mailową.

Dowiedz się więcej o RODO!

Dzięki naszym szkoleniom ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu ochrony danych zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez RODO oraz poprawisz bezpieczeństwo przetwarzanych przez Ciebie danych.

Zadaj nam pytanie
big-note
Wystąpił błąd

Prosimy sprawdzić poprawność wypełnionych pól i spróbowac ponownie.