Jakie są różnice pomiędzy przetwarzaniem danych osobowych przez organy administracji publicznej na podstawie zgody, a w oparciu o inne podstawy?

0

minut

616

wyświetleń

20 lut 2019

Przepisy RODO, ani przepisy prawa krajowego nie zabraniają organom administracji publicznej przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, od której dane te pochodzą. Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie takiej zgody osoby, to ma ona możliwość jej wycofania, a także prawo żądania od organu administracji publicznej niezwłocznego usunięcia swoich danych.

Innym przykładem przetwarzania danych na podstawie zgody przez organ administracji publicznej jest sytuacja, w której urzędowy formularz (którego zakres reguluje przepis prawa) będzie dodatkowo przewidywał możliwość podania przez osobę, której dane dotyczą, jej danych kontaktowych (np. nr telefonu, adres e-mail). W takiej sytuacji konieczne jednak będzie poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o możliwości wycofania zgody oraz dobrowolności jej wyrażenia, a także wyraźne wskazanie w klauzuli informacyjnej, że zgoda dotyczy wyłącznie dodatkowych danych, pozostałe są bowiem pozyskiwane na podstawie uregulowanego w przepisach prawa obowiązku..

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie ostatnie RODO, organy publiczne, w ramach realizacji zadań, nie mogą jedynie przetwarzać danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). RODO nie zawiera jednak takiego zakazu w odniesieniu do przetwarzania wykonywanego na podstawie innych przesłanek, w tym zgody osoby, której dane dotyczą.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie