Jaką przyjąć podstawę przetwarzania danych dotyczącą wizerunku w celu wydrukowania identyfikatora dla osoby świadczącej usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną?

0

minut

763

wyświetleń

7 lut 2019

W przypadku osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilno - prawnej powinno się przyjąć taką samą podstawę prawną jak w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Uzasadnienie:

W zależności od tego z jakim rodzajem identyfikatora będziemy mieć do czynienia w podmiocie, podstawą prawną przetwarzania danych pracownika lub osób świadczących pracę na podstawie umów cywilno - prawnych będzie:

·       art. 6 ust. 1 pkt f) RODO dla identyfikatora zawierającego imię i nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu.

·       art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO dla identyfikatora zawierającego imię i nazwisko, wizerunek, stanowisko, nazwa podmiotu.

Główną podstawą prawną przetwarzania danych pracownika w formie identyfikatora będzie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO mówiący o uzasadnionym interesie Administratora. Mamy tu na myśli zapewnienie bezpieczeństwa na terenie organizacji poprzez kontrolę osób wchodzących i wychodzących, odróżnienie pracowników od osób trzecich, lepszą komunikację wewnątrz podmiotu.

Zamieszczenie wizerunku pracownika na identyfikatorze, wiąże się z koniecznością odebrania odpowiedniej zgody od osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Wynika to z faktu, iż wizerunek wykracza poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksie Pracy danych osobowych, których może żądać od osoby zatrudnionej.

Należy dodatkowo uregulować kwestię obowiązku noszenia przez pracowników identyfikatorów np. w regulaminie pracy lub układach zbiorowych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie