Czy zasadny będzie zapis w umowie współpracy pomiędzy domem kultury i firmą prowadzącą dodatkowe zajęcia, że to realizator zajęć zapewnia bezpieczeństwo zajęć oraz ich danych osobowych (w tym przypadku Dom Kultury nie zbiera żadnych danych uczestników tych zajęć)?

0

minut

748

wyświetleń

13 wrz 2019

Nie ma przeciwwskazań żeby proponowany zapis umieścić w umowie z firmą, która zajmuje się przeprowadzaniem zajęć w domu kultury.

Uzasadnienie:

Zgodnie z definicją, Administrator „oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych”. Z opisu przedmiotowej sprawy wynika, że Administratorem danych uczestników zajęć jest firma, która organizuje zajęcia. To ona gromadzi dane uczestników i to ona powinna zagwarantować bezpieczeństwo zebranych danych (zgodnie z art.24 RODO). Dom kultury występuję wyłącznie jak podmiot, który zapewnia przestrzeń do przeprowadzenia zajęć.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Dariusz Dobosz - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w instytucji finansowej, gdzie zajmował się obsługą Klientów z sektora prywatnego i publicznego. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów, analizy procesów oraz ryzyka, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie