Czy w sytuacji, gdy doszło do zdarzenia (np. kradzieży lub podejrzenia kradzieży) i zabezpieczamy dowody w postaci monitoringu wizyjnego oraz zawiadamiamy właściwe organy – Policję, Prokuraturę, wolno dokonywać przeglądu tak zabezpieczonego monitoringu po okresie 3 miesięcy? Czy jedynie ograniczamy się do zabezpieczenia materiałów i przekazania go właściwym organom? Jaka będzie podstawa takiego przetwarzania?

0

minut

561

wyświetleń

2 cze 2020

Zgodnie z art.  222 §  4 Ustawy Kodeks pracy „W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania”. Biorąc zatem pod uwagę powyższe, nagrania należy zabezpieczyć i przetwarzać (w tym przechowywać) do momentu zakończenia postępowania. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli zdarzenie dotyczy pracownika Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w sytuacji, gdy zdarzenie dotyczy innego podmiotu danych np. gości, kontrahentów, współpracowników Administratora.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie