Czy ubezpieczyciel może żądać od podmiotu medycznego kserokopii dokumentacji medycznej bez wiedzy osoby, której sprawa dotyczy?

0

minut

754

wyświetleń

21 sty 2019

Podmiot medyczny nie może udostępnić kserokopii dokumentacji medycznej ubezpieczycielowi bez zgody pacjenta.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 7) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta. Oznacza to, iż ubezpieczyciel w celu udostępnienia dokumentacji medycznej powinien przedłożyć do podmiotu medycznego wniosek o udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej wraz z podpisaną przez pacjenta zgodą na takowe udostępnienie. Brak zgody pacjenta stanowi błąd formalny i podmiot medyczny nie może udostępnić kserokopii dokumentacji medycznej ubezpieczycielowi.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie