Czy przy realizacji usługi polegającej na serwisie terenowym nie dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa danych polegającego na podawaniu klientom danych serwisanta (imienia i nazwiska, numeru telefonu, pozycji GPS)?

0

minut

466

wyświetleń

25 lut 2021

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. F) RODO Podanie danych osobowych serwisanta klientowi nie jest naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych w myśl art. 33 ust. 1 RODO.

Dane te są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę nadrzędną, a ich przetwarzanie odbywa się w ramach relacji z klientem. Podanie danych klientowi jest niezbędne do wypełnienia warunków umowy, która wiąże Firmę nadrzędną z klientem. Takie dane jak imię i nazwisko są również niezbędne w przypadku identyfikacji serwisanta przez klienta oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w sytuacji z tytułu wykonanej usługi.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Piotr Kawczyński - Forsafe

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Pełni rolę Inspektora Ochrony Danych oraz  jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie