Czy pracodawca może wykorzystywać wizerunek pracownika bez jego zgody?

0

minut

655

wyświetleń

29 sty 2019

Pracodawca w celu wykorzystania wizerunku pracownika zobowiązany jest uzyskać wyraźną pisemną zgodę.

Uzasadnienie:

Art. 221 kodeksu pracy określa zamknięty katalog danych (imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, a także imiona i nazwiska, daty urodzenia dzieci oraz numer PESEL) których pracodawca może wymagać od pracownika bez konieczności wyrażania przez niego zgody na przetwarzanie tych danych.

Wizerunek w rozumieniu RODO jest jedną z danych osobowych, podlegających ochronie danych.
W związku z tym zgoda powinna wyraźnie wskazywać konkretny cel w jakim pracodawca będzie wykorzystywał wizerunek pracownika, np. umieszczenia go w stopce maila lub na stronie internatowej. Pracownik ma pełne prawo odmówić wyrażenia zgody na upublicznianie swojego wizerunku, bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy zdjęcie pracownika jest niezbędne z punktu widzenia wykonywanego przez niego zawodu. Do takich zawodów możemy zaliczyć zawody wymagające licencji bądź zawody mundurowe, gdzie wykorzystanie zdjęcia z wizerunkiem jest niezbędne do wyrobienia legitymacji, odznaki czy przepustki, aby z łatwością można było zidentyfikować daną osobę. W powyższym przypadku udostępnienie wizerunku pracownika będzie podyktowane szczególnym charakterem pracy.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie