Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będąca jednocześnie podmiotem przetwarzającym (procesorem) poza zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna otrzymać również upoważnienie do przetwarzania wydane przez administratora?

0

minut

1008

wyświetleń

28 sie 2019

Zarówno upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jak i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje kwestię wykonywania czynności w imieniu Administratora danych osobowych. Stosowanie zatem dwóch środków jednocześnie byłoby niepoprawne.

Uzasadnienie

Interpretując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), należy wskazać, że dostęp do przetwarzanych danych osobowych powinien być kontrolowany przez Administratora. Tym samym Administrator powinien zapewnić, odpowiedni środek pozwalający przetwarzać osobom dane osobowe w jego imieniu.

W przypadku współpracy z osobami na umowach cywilnoprawnych (w tym na samozatrudnieniu), o tym czy należy wydać upoważnienie czy też podpisać umowę powierzenia decyduje charakter świadczonych prac bądź usług. Jeśli, w dużym uproszczeniu, osoba pracuje tak jak pracownik zatrudniony na umowie o pracę tj. np. wyłącznie w miejscu wskazanym przez Administratora, na jego sprzęcie, zasobach, to można uregulować stosunek upoważnieniem, nie zaś umową powierzenia. Przy wykorzystaniu takiego rozwiązania, należy dobrze określić czy aby na pewno z charakteru wykonywanych obowiązków przez taką osobę wynika możliwość uregulowania jej pracy za pośrednictwem upoważnienia.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Dariusz Dobosz - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w instytucji finansowej, gdzie zajmował się obsługą Klientów z sektora prywatnego i publicznego. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów, analizy procesów oraz ryzyka, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie