Czy można zamieścić zdjęcie nauczyciela zrobione w trakcie egzaminu w gazecie gminnej bez jego zgody?

0

minut

683

wyświetleń

28 wrz 2020

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j. ze zm.) wskazuje, iż rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Od tej zasady mamy jednak kilka wyjątków:

  1. osoba, której wizerunek ma być rozpowszechniony, otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie,
  2. osoba, której wizerunek ma być rozpowszechniony, jest osobą powszechnie znaną a wizerunek ten osoby utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
  3. osoba, której wizerunek ma być rozpowszechniony, stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.

Jeśli jeden z powyższych punktów został spełniony, wówczas zgoda nauczyciela na publikację wizerunku w gazecie gminnej nie jest wymagana. W przeciwnym wypadku – zgoda nauczyciela jest obligatoryjna. Warto podkreślić, że prawo nie określa wymogu co do formy zgody, więc zgoda może być wyrażona ustnie bądź w formie pisemnej lub elektronicznej.  Należy jednak pamiętać, iż brak sprzeciwu wobec fotografowania czy pozowanie do zdjęć nie jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Cieślak - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.
Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski.
Prowadzi liczne szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie