Czy można udostępnić kserokopię dokumentacji medycznej, jeśli na wniosku o udostępnienie podano błędny numer PESEL?

0

minut

631

wyświetleń

21 sty 2019

Podmiot medyczny nie może udostępnić kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta w sytuacji, gdy we wniosku o udostępnienie występują błędy, np. imię i nazwisko nie jest zgodne z numerem PESEL.

Uzasadnienie:

Podmiot medyczny w sytuacji, gdy otrzyma wniosek o udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej zawierający błędy formalne, np. niezgodność imienia i nazwiska z numerem PESEL, zobligowany jest do wydania decyzji o odmowie udostępnienia powyższej dokumentacji. We wspomnianej decyzji podmiot medyczny powinien wskazać uzasadnienie odmowy wraz z podaniem zidentyfikowanych rozbieżności.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie