Czy dla członków rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej należy wydać upoważnienia?

0

minut

828

wyświetleń

31 sty 2019

Rada nadzorcza z racji wykonywania przez siebie zadań kontrolnych i nadzorczych nad działalnością spółdzielni mieszkaniowej na mocy przepisów prawa spółdzielczego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie ma obowiązku wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych swoim członkom.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 44 oraz art. 46 § 1 Prawa spółdzielczego rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.  W celu wykonywania swoich zadań, organ ten może badać wszystkie dokumenty spółdzielni. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO rada nadzorcza z mocy samego prawa przetwarza wszystkie dane osobowe, które zostaną ujawnione w trakcie wykonywania przez nią ustawowych zadań.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie