Czy 16-latek może samodzielnie założyć kartę biblioteczną i wypełnić zobowiązanie potwierdzające znajomość regulaminu biblioteki oraz zgodę na przetwarzanie danych i klauzulę informacyjną?

0

minut

690

wyświetleń

20 lut 2019

W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które ukończyło 16 rok życia, przetwarzanie jego danych osobowych jest zgodne z prawem. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Uzasadnienie:

Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku nie będzie zgoda osoby, której dane dotyczą, a obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – wynikający z przepisów ustawy o bibliotekach oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie