W jaki sposób należy uregulować kwestię informowania o monitoringu na terenie placówek oświatowych? Czy można zawrzeć informację o monitoringu w jednej klauzuli informacyjnej, czy należy przygotować osobną dla każdego monitorowanego obiektu?

0

minut

940

wyświetleń

28 mar 2019

Sposób w jaki zostanie dopełniony obowiązek informacyjny (art. 13 RODO) względem osób, których dane dotyczą, spoczywa na Administratorze danych osobowych, jednak przepisy RODO nie narzucają konkretnego postępowania w tym zakresie. Kwestia monitoringu w placówkach oświatowych został uregulowana w Ustawie Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 108 a ust. 6 wskazanej Ustawy informację o prowadzonym monitoringu Dyrektor określonej szkoły lub placówki przekazuje uczniom i pracownikom w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce.

Uzasadnienie:

Interpretując powyższej wskazane przepisy, nie ma zatem narzuconego sposobu, jakim Administrator danych osobowych ma poinformować osoby, których dane dotyczą o prowadzonym monitoringu. Nie ulega natomiast wątpliwości, że Administrator danych osobowych, ma obowiązek działać zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 RODO, dotyczącymi m.in. zasady rzetelności oraz przejrzystości, a także zasady rozliczalności, zgodnie z którą Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. Nie ulega również wątpliwości, że każdy obiekt musi zostać przez Administratora danych osobowych odpowiednio oznaczony za pomocą znaków lub ogłoszeń dźwiękowych informujących o prowadzonym monitoringu. Wszelkie kwestie dotyczące zasad stosowania monitoringu w szkole bądź placówce zostały uregulowane przepisami art. 108 a Ustawy Prawo Oświatowe.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie