Komu i jakiej formie spółdzielnia mieszkaniowa może udostępniać nagrania posiedzeń rady nadzorczej?

0

minut

765

wyświetleń

29 sty 2019

Spółdzielnie mieszkaniowe zobowiązane są przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do ujawniania protokołów z obrad na dostępnej dla każdego stronie internetowej.

Uzasadnienie:

W świetle powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w protokołach z obrad organów spółdzielni będzie art.6 ust. 1 lit. c RODO wskazujący, że przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przedstawionej sytuacji obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest uregulowany w art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązek udostępnienia protokołu z obrad organów spółdzielni zarówno członkowi spółdzielni na jego wniosek, jak i na stronie internetowej spółdzielni.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie