Jakich danych może wymagać pracodawca od kandydata w toku rekrutacji?

0

minut

595

wyświetleń

29 sty 2019

Pracodawca może oczekiwać od kandydata do pracy podania danych:

  • identyfikacyjnych (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia;

  • kontaktowych (adres zamieszkania);

  • dotyczących wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego (ukończonych szkół/uczelni, odbytych szkoleń i kursów, zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy oraz obowiązków zawodowych).

Uzasadnienie:

Jest to katalog danych, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy, w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z nim umowy. Co istotne, z uwagi na specyfikę procesu rekrutacji, do zawarcia tej umowy wcale nie musi ostatecznie dojść.

Zakres danych, których Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wskazany został w art. 22.1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie