Jak w przypadku wykonywania pracy służbowej na komputerze prywatnym, zastosować zasadę poufności i integralności?

0

minut

877

wyświetleń

21 maj 2020

To w gestii pracodawcy leży analiza wszystkich ryzyk związanych z pracą zdalną i zapewnienie Pracownikom zabezpieczenia danych, które będą przetwarzane w związku z jej wykonywaniem. Praca na sprzęcie prywatnym powinna zostać uregulowana wewnętrznymi przepisami (np. oświadczeniem zawierającym zapis o obowiązkowej instalacji oprogramowania antywirusowego) oraz przeszkolenia pracowników jak powinni zachowywać się, aby zasady prywatności – zwłaszcza poufności i integralności, zostały zachowane. Jednakże w miarę możliwości należy unikać organizowania pracy zdalnej na prywatnych komputerach pracowników.

W porozumieniu pomiędzy pracodawcą i pracownikiem powinny zostać jasno określone zasady zabezpieczeń sprzętu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie