Jak długo fundacja może przechowywać dane swoich darczyńców? Po jakim czasie powinna je usunąć i z jakich przepisów to wynika?

0

minut

1331

wyświetleń

7 mar 2019

Okres przechowywania danych osobowych musi wynikać z przepisów prawa lub nie dłużej niż do chwili osiągnięcia celu przetwarzania. Należy rozpatrzeć na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe darczyńców, aby wskazać okres ich przechowywania.

Uzasadnienie:

Przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych może być:

·       Zgoda na przetwarzanie danych – np. zgoda udzielona na formularzu PIT na przekazanie danych osobowych darczyńcy do Fundacji, której przekazał 1% podatku.

·       Przepis prawa - wykonanie umowy darowizny, wystawienie deklaracji podatkowych, przechowywanie dokumentów dla celów podatkowych i księgowych.

W pierwszej sytuacji, gdy fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania i przechowywania takiej dokumentacji będzie możliwy do czasu wycofania tej zgody lub ustania celu przetwarzania, co do którego ta zgoda została udzielona.

Jeśli natomiast, dane osobowe darczyńców zawarte są w różnego rodzaju dokumentach księgowych i finansowych, okres przechowywania będzie określony w Ordynacji podatkowej oraz Ustawie o rachunkowości, które to zobowiązują do przechowywania dokumentów przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą. Wobec tego np. deklaracje podatkowe, księgi rachunkowe oraz dowody księgowe (umowy, rachunki, faktury, ale też przelewy czy umowy darowizny) muszą być przez ten czas przechowywane.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie