Czy zanim wyślemy informację handlową do konkretnego podmiotu potrzebujemy uzyskać od niego na to zgodę?

0

minut

75

wyświetleń

22 kw. 2022

Odpowiedź:

Zgodnie z art, art. 10. ust. 1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”. W powyższym przypadku konieczność uzyskania zgody będzie wyłączona, bowiem przepis ustawy znajduje zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych będących odbiorcą informacji handlowych, natomiast osoby prawne wyłączone są z protekcji omawianego przepisu. Następnie należy się zastanowić czy przesyłana informacja nie będzie stanowić marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy pr. Telekom.

 

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

Zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne „zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”.  W powyższym przypadku nie znajduje już zastosowania wyłączenie z u.ś.ud.e. bowiem przepis nie jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych, co oznacza konieczność wcześniejszego pozyskania zgody na wysyłanie treści marketingowych również w przypadku osób prawnych. W kwestii przetwarzania danych osobowych – na etapie wysyłania wiadomości mailowej na adres niezawierający danych nie dochodzi do przetwarzania danych. Zgodnie z RODO Administrator powinien natomiast przewidywać operacje przetwarzania. W przypadku wysyłania informacji marketingowych do podmiotów trzecich, rozsądny Administrator powinien spodziewać się otrzymania wiadomości zwrotnych zawierających dane osobowe pracowników podmiotów zainteresowanych ofertą Administratora, chociażby zawartych w stopkach lub podpisie nadawcy wiadomości. Przetwarzanie danych zaczyna się zatem z momentem uzyskania wiadomości zwrotnej od potencjalnego klienta. Administrator powinien w tej sytuacji zgodnie z art. 13 RODO zrealizować obowiązek informacyjny w momencie pozyskania danych osobowych. Celem wywiązania się z tego obowiązku Administrator może np. zamieścić treść klauzuli informacyjnej w przesyłanej wiadomości do kontrahenta, np. w stopce e-mail. W przedmiocie podstawy prawnej przetwarzania takich danych, również praktykowane jest pobieranie zgody na przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jednakże jak zostało wskazane w motywie 47 RODO za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, co uzasadnia oparcie takich działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co powyższej sytuacji należy uznać za słuszne.

Odpowiedzi udziela

author
Justyna Głuchowska - Forsafe

Jest absolwentką prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (wielokrotnie nagradzaną Stypendium Rektora). Studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu tematyki ochrony danych osobowych. W FORSAFE zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, przygotowywaniem ekspertyz z zakresu ochrony danych osobowych i praw pokrewnych oraz opracowuje dokumentację przetwarzania i ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie