Czy z firmą prowadzącą szkolenia BHP należy zawrzeć umowę powierzenia?

0

minut

1021

wyświetleń

20 lut 2019

Jeżeli administrator zdecydował się na zewnętrzny podmiot do przeprowadzenia szkolenia BHP, który obsługuje go w tym zakresie, należy podpisać umowę  z nim powierzenia (to może być część umowy na usługi lub zlecenia, nie ma obowiązku podpisywania oddzielnego dokumentu). Umowa taka nakłada na podmiot, któremu dane powierzono do przetwarzania, obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych, zgodnie z wytycznymi, zawartymi w RODO. Podmiot ten musi upoważnić swoich pracowników do przetwarzania danych osobowych otrzymanych do przetwarzania (dane otrzymane od swojego klienta).

Osoba wykonująca zadania służby BHP, będąca jednocześnie pracownikiem, przetwarza dane osobowe innych pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane te mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby, które działają z upoważnienia administratora.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Piotr Kawczyński - Forsafe

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Pełni rolę Inspektora Ochrony Danych oraz  jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie