Czy w rejestrze czynności przetwarzania danych należy wpisywać każde wydarzenie (webinaria, konferencja) organizowane przez firmę?

0

minut

57

wyświetleń

11 mar 2022

Art. 30 ust. 1. RODO nakłada na Administratora obwiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych. Zgodnie ze wskazówkami UODO w rozumieniu wspomnianego artykułu „czynności przetwarzania to zespół powiązanych ze sobą operacji na danych, wykonywanych przez jedną lub kilka osób, które można określić w sposób zbiorczy, w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane”. Niezaprzeczalnie prowadzenie swoje webinariów, konferencji itp. Stanowi czynność podlegającą wpisowi do RCP. W świetle powyższej definicji należy również uznać, że przytoczone w pytaniu działania, mogą zostać przedstawione w rejestrze w sposób zbiorczy, ponieważ przetwarzaniu przysługuje tożsamy cel, którym jest podnoszenie kwalifikacji uczestników takiego wydarzenia. Nie ma zatem konieczności oddzielnego wpisywania każdego z organizowanych przedsięwzięć, tak długo jak przetwarzanie odbywa się na ujednoliconych zasadach oraz służy realizacji konkretnego i tożsamego celu.  Zalecaną i dobrą praktyką w przedstawionej sprawie jest oznaczenie w rejestrze komórek wewnętrznych, w których odbywa się wskazany proces.

Odpowiedzi udziela

author
Justyna Głuchowska - Forsafe

Jest absolwentką prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (wielokrotnie nagradzaną Stypendium Rektora). Studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu tematyki ochrony danych osobowych. W FORSAFE zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, przygotowywaniem ekspertyz z zakresu ochrony danych osobowych i praw pokrewnych oraz opracowuje dokumentację przetwarzania i ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie