Czy w przypadku umów przygotowywanych przez podmioty publiczne, zawierających dane osoby do kontaktu, trzeba wobec niej wypełnić obowiązek informacyjny?

0

minut

585

wyświetleń

20 lut 2019

Należy przyjąć, że dane osoby wskazanej do kontaktu na umowie zawieranej przez podmioty publiczne zostały podane za jej zgodą. Zazwyczaj osoba taka jest zatrudniona u administratora i zna jego tożsamość, dane kontaktowe i adresowe. A zatem nie trzeba wobec takiej osoby wypełnić dodatkowego obowiązku informacyjnego.

Uzasadnienie:

Realizacja obowiązku udzielenia informacji nie jest jednak konieczna (niezależnie od źródła pozyskanych danych), jeżeli osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 lit. a RODO).

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie