Czy uwzględniając zmiany wprowadzone przez ustawy sektorowe, w regulaminie ZFSŚ można zawrzeć zapis, że Pracodawca może zażądać od pracownika udokumentowanego zaświadczenia o dochodach na członka rodziny (np. w formie deklaracji PIT)?

0

minut

735

wyświetleń

13 wrz 2019

Zgodnie z art. 8 ust 1a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych „Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”. O ile oświadczenie z punktu widzenia przepisów prawa wydaje się być najwłaściwszą formą dokumentowania sytuacji pracownika wnioskującego o otrzymanie świadczenia z Funduszu, Ustawa nie wyklucza, a nawet daje możliwość pracodawcom pobierania od pracowników innych dokumentów w postaci np. deklaracji PIT-11, ale tylko do wglądu. Deklaracje nie mogą być kopiowane i dołączane do oświadczeń pracownika.\

Uzasadnienie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien dokładnie określać rodzaj dokumentów i form potwierdzania sytuacji materialnej, rodzinnej, czy zdrowotnej przez pracownika, których wymaga pracodawca. W regulaminie powinien zatem pojawić się zapis, iż w przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych ujętych na oświadczeniu pracownika, pracodawca może żądać udokumentowania stanu faktycznego w postaci okazania do wglądu deklaracji PIT-11 z zaznaczeniem, iż w przypadku nieokazania żądanych dokumentów, pracownik będzie uprawniony do świadczeń z Funduszu według najwyższego progu dochodowego.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie