Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przed 25 maja 2018 r. tracą ważność z dniem wejścia w życie przepisy RODO?

0

minut

729

wyświetleń

31 sty 2019

Upoważnienia nadane na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 nie tracą mocy prawnej po wejściu w życie RODO w dniu 25 maja 2018 r.

Uzasadnienie:

Art. 29 RODO stanowi, że podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora i mająca dostęp do danych, przetwarzają dane na polecenie administratora lub na podstawie przepisów prawa.

Przepisy RODO nie nakładają wymogów dotyczących formy i treści upoważnień oraz nie stanowią, że dotychczasowe tracą ważność. W związku z powyższym należy uznać, że upoważnienia nadane przed wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych zachowują ważność aż do ich odwołania przez administratora.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie