Czy prokuratura może żądać od podmiotu medycznego kserokopii dokumentacji medycznej bez wiedzy osoby, której sprawa dotyczy?

0

minut

1019

wyświetleń

21 sty 2019

Podmiot medyczny może udostępnić kserokopię dokumentacji medycznej prokuraturze bez zgody pacjenta.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację prokuraturom w związku z prowadzonym postępowaniem. W związku z powyższym zgoda pacjenta na udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest wymagana, gdyż zasady udostępnienia dokumentacji medycznej prokuraturze zostały określone w przepisie prawa.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie