Czy pracodawca może zbierać informacje o niekaralności od kandydatów?

0

minut

578

wyświetleń

29 sty 2019

Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności pracownika, jest informacją, która stanowi dane osobowe, podlegającej szczególnej ochronie na gruncie RODO. Pracodawca może żądać informacji o niekaralności pracownika jedynie w sytuacjach, gdy z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, może to dotyczyć np.: licencjonowanych pracowników ochrony, straży granicznej, policjantów, prokuratorów, sędziów, komorników, detektywów, nauczycieli czy doradców skarbowych.

Uzasadnienie:

Zaświadczenie o niekaralności to dokument zawierający dane o wyrokach skazujących, czynach zabronionych lub powiązanych środkach bezpieczeństwa zawartych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w rejestrze, przysługuje „pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej”.

Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności w sytuacji, gdy przepis prawa nie wymaga takiego zaświadczenia, może stanowić naruszenie zasada równego traktowania w zatrudnieniu i rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie