Czy podpisując umowę o współpracy z firmą/instytucją z państwa trzeciego (gdzie przedmiotem umowy nie jest przetwarzanie danych osobowych), wskazując jednocześnie osobę do kontaktu, dokonujemy transferu danych osobowych do państwa trzeciego w myśl RODO?

0

minut

654

wyświetleń

5 lut 2019

Tak, jeśli pracodawca w ramach umowy przekazuje dane kontaktowe pracowników do państwa trzeciego zobowiązany jest do spełnienia obowiązków nakładanych na niego w art. 44 – 50 RODO.

Uzasadnienie:

RODO w rozdziale V wskazuje trzy podstawy przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych mianowicie w art. 45 ustawodawca dopuszcza możliwość przekazania danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony transferowanych danych osobowych, natomiast art. 46 – 47 dopuszcza możliwość przekazania danych poprzez zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń za pomocą:

a)     prawnie wiążącego i egzekwowanego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;

b)     wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47;

c)     standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2;

Ostatnim przepisem, według którego dozwolone jest przekazanie danych do państwa trzeciego jest art. 49 RODO, który przewiduje odstępstwa, w sytuacji, gdy nie zachodzi jedna z powyższych przesłanek.

Należy zawsze pamiętać, aby w przypadku transferu danych do państw trzecich przeanalizować stan faktyczny konkretnego przypadku przekazania danych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Piotr Kawczyński - Forsafe

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Pełni rolę Inspektora Ochrony Danych oraz  jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie