Czy oświadczenia majątkowe wójta i radnych powinno być publikowane na stronie BIP przez okres 6 lat czy np. mogą być usunięte wcześniej?

0

minut

1306

wyświetleń

28 wrz 2020

Oświadczenia majątkowe wójta i radnych należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po ich otrzymaniu oraz przechowywać w formie papierowej i elektronicznej (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej) przez okres 6 lat.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j. ze zm.) oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ze zm.) nakładają obowiązek publikacji m.in. oświadczeń majątkowych wójta i radnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Ustawy nie wskazują dokładnego terminu publikacji wyżej wymienionych dokumentów. Niemniej jednak art. 3 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, iż „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych”. W związku z tym należy przyjąć, iż należy je opublikować niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Dodatkowo art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, iż oświadczenia majątkowe należy przechowywać przez 6 lat. Biorąc pod uwagę, że oświadczenia majątkowe są jawne oraz stanowią informację publiczną, należy przechowywać te dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej również przez okres 6 lat, niezależnie od tego czy osoba składająca oświadczenie nadal pełni swoją funkcję czy nie.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Cieślak - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.
Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski.
Prowadzi liczne szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie