Czy oświadczenia majątkowe radnych gminy muszą być zamieszczone na BIP przez sześć lat? Czy mogą być usuwane i zastąpione nowymi? Do kiedy jest obowiązek publikacji oświadczeń za 2019 r.?

0

minut

659

wyświetleń

5 cze 2020

Administrator ma obowiązek usunąć oświadczenia majątkowe po upływie 6 lat od ich publikacji. W związku z powyższym oświadczenia z 2019 r., powołując się na powyższe przepisy prawa, powinniśmy przechowywać do 2025 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - oświadczenia majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat. Powyższy okres dotyczy oświadczeń: Radnych, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. Okres przechowywania oświadczeń dotyczy również tych przechowywanych na BIP.

 

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Dariusz Dobosz - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w instytucji finansowej, gdzie zajmował się obsługą Klientów z sektora prywatnego i publicznego. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów, analizy procesów oraz ryzyka, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie