Czy Ośrodek Pomocy Społecznej powinien zawrzeć umowę powierzania z takimi podmiotami jak stowarzyszenie, które świadczy usługi opiekuńcze na zlecenie OPS lub szkolne stołówki oferujące uczniom darmowe obiady dla dzieci klientów OPS?

0

minut

5

wyświetleń

24 sty 2023

Odpowiedź:

Nie, ponieważ zarówno OPS jako zlecający zadanie oraz stowarzyszenie lub stołówka szkolna są odrębnymi administratorami danych osobowych.

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

Dla pełnej oceny opisanej w pytaniu sytuacji należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie jakie zadania są przypisane do wyżej wymienionych podmiotów. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają ustawy  z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. Ta sama ustawa w art. 100 ust. 5 jasno wskazuje, iż to właśnie OPS jest administratorem przetwarzanych danych osobowych przetwarzanych w celu przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast art. 25 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej całkowicie odpowiada na zadań pytanie – podmioty (np. stowarzyszenie, noclegowania, stołówka itp.), którym zlecono realizację zadania z zakresu pomocy społecznej te podmioty stają się administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji świadczenia.

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie