Czy niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia (dla uczniów w wieku 11-21 lat), prowadzona przez Kurię, zobligowana jest do powołania i zgłoszenia Inspektora Ochrony Danych?

0

minut

754

wyświetleń

20 maj 2019

Ani niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia ani organ prowadzący, którym jest Kuria nie są zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
Jest możliwe dobrowolne wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych, wiąże się to jednak z koniecznością zgłoszenia IOD do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami RODO (art. 37 ust. 1) obowiązek wyznaczenia IOD występuje, gdy:

·       przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,

·       główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,

·       główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych albo danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie