Czy nauczyciel ma prawo udostępnić prezentację ucznia wraz z jego imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej?

0

minut

86

wyświetleń

7 kw. 2022

Odpowiedź:

W mojej ocenie podniesiony tutaj problem mieści się w obszarze prawa autorskiego i tam należałoby przede wszystkim szukać odpowiedzi, zważywszy że powinno się ustalić jaki jest charakter wykonanej pracy zaliczeniowej oraz czy obejmuje ją wspomniany przeze mnie reżim prawny.

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

W pytaniu nie zostało uwzględnione to,  na jakiego typu stronie owa prezentacja została udostępniona. Nie wiemy też, jakie konkretnie ustalenia czy zasady dotyczące tworzonych prezentacji były przedstawione uczniom. Zasadniczo skłaniałbym się ku temu, że nauczyciel nie powinien udostępniać publicznie prezentacji zaliczeniowej ucznia ujawniając przy tym jego imię i nazwisko. Brać należałoby pod uwagę cel, w jakim tworzona jest taka praca oraz sposoby udokumentowania zaliczenia. Ujawnienie pracy wraz imieniem i nazwiskiem w zależności od sytuacji może np. spowodować ujawnienie kolejnych informacji np. tego, że dana osoba uczy się w konkretnej szkole. Skłaniałbym się ku temu, że nauczyciel powinien wykorzystać otrzymaną pracę do celów dydaktycznych i na jej podstawie wystawić ocenę zaliczeniową uczniowi. Jeżeli chciałby z jakichś względów taką prezentację użyć do innych celów, powinien co najmniej ucznia o tym poinformować, a także mieć jego zgodę. Przywołuję jednak to, co wskazałem na wstępie – istotne jest ustalenie stanu faktycznego i dokładniejszego kontekstu tej sytuacji. Dlatego też powyższa odpowiedź wskazuje kierunek, jednak nie przesądza o powinnościach nauczyciela.

Odpowiedzi udziela

author
Kamil Wojciechowski - Forsafe

Mgr prawa ochrony danych osobowych WPiA UŁ, inż. informatyki PŁ, członek ISSA Polska, IA 9001, MCTS. Od wielu lat związany z IT oraz ochroną danych osobowych w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie