Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ze stacją paliw, która wystawia dla firmy faktury imienne?

0

minut

9

wyświetleń

11 lip 2022

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie należy zatem zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze stacją paliw.

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

Obie firmy podlegają obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stacja benzynowa zgodnie z art. 106b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest zobowiązana wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług dokonywaną na rzecz innego podatnika. Firma na podstawie otrzymanej faktury ma prawo zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do odliczenia podatku VAT od wydatków na zakup paliwa.

Podmioty te działają w swoim imieniu, wykonując swoje cele, a co za tym idzie są osobnymi Administratorami danych osobowych.

Dane osobowe pracownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur.

Odpowiedzi udziela

author
Aleksandra Polit - Forsafe

Jestem absolwentką studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz dodatkowo zdobyłam tytuł magistra Bezpieczeństwa Informacyjnego. Studia umożliwiły mi pozyskanie niezbędnej wiedzy do wykonywania pracy zawodowej w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych.  
W FORSAFE odpowiadam za przygotowywanie i analizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto zajmuję się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, a także wspieram klientów biznesowych w ich bieżącej działalności z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie