Czy należy wystawić nowe upoważnienie do przetwarzania danych i nowe oświadczenie o zachowaniu poufności dla pracownika, który przechodzi z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony, zawieraną na tych samych warunkach, z tym samym stanowiskiem i zakresem obowiązków?

0

minut

683

wyświetleń

19 sie 2019

Jeśli upoważnienie zostało wydane na określony czas trwania umowy o pracę (ze wskazaniem terminu obowiązywania tej umowy), to pracownik powinien raz jeszcze otrzymać upoważnienie i nowe oświadczenie o zachowaniu poufności.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie