Czy należy wykonać analizę ryzyka dla pracy zdalnej?

0

minut

525

wyświetleń

22 maj 2020

Przeprowadzenie analizy ryzyka w przypadku organizacji pracy zdalnej będzie jak najbardziej zasadne.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 RODO, Administrator powinien odpowiedzieć sobie na pytanie jakie ryzyka łączą się z pracą zdalną oraz opracować rejestr zagrożeń, które z niej wynikają (np. nieodpowiedni sposób komunikacji pomiędzy pracownikami, nieodpowiednie zabezpieczenie udostępnionych przez Pracodawcę narzędzi). Przy organizacji pracy zdalnej należy zachować zasady integralności i poufności (art. 5 ust. 1 lit. f RODO), Administrator powinien zagwarantować pełną ochronę danych przed przypadkowym ujawnieniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zgodnie z zasadą rozliczalności, Pracodawca powinien móc wykazać, że przestrzega zasad Rozporządzenia i odpowiednio zabezpiecza dane.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Dariusz Dobosz - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w instytucji finansowej, gdzie zajmował się obsługą Klientów z sektora prywatnego i publicznego. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów, analizy procesów oraz ryzyka, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie