Czy można żądać orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym w związku ze zwrotem kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki oświatowej?

0

minut

856

wyświetleń

7 mar 2019

Tak, ponieważ orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym jest niezbędne do wypełnienia obowiązku spoczywającego na gminie, czyli zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły/placówki.

Uzasadnienie:

Obowiązek ten nałożony jest na gminę przez art. 39 w związku z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, który stanowi, że gmina zobowiązana jest do zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/ placówki, bądź zwrotu kosztów przejazdu tego dziecka oraz jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem/ burmistrzem/prezydentem miasta, a rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

Gmina na podstawie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO zobowiązana jest do przetwarzania danych wskazanych w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz orzeczeniu o kształceniu specjalnym w zakresie jakim będzie to niezbędne do zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/ placówki oświatowej.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie