Czy można wykorzystać monitoring wizyjny do kontroli pracy wykonywanej przez firmę sprzątającą?

0

minut

395

wyświetleń

Nie można wykorzystywać monitoringu wizyjnego do kontroli jakości wykonywanej pracy, nawet jeżeli dotyczy to zewnętrznej firmy sprzątającej.

Uzasadnienie

Warunki legalności wprowadzenia monitoringu wizyjnego zostały określone w przepisach art. 222 ustawy z 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). Zgodnie z przepisami monitoring wizyjny może być stosowany w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrona mienia lub kontrola produkcji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jest to zamknięty katalog warunków, który nie może być swobodnie interpretowany, czy rozszerzany. Dodatkowo przed wprowadzeniem monitoringu pracodawca musi być w stanie udowodnić, że konieczność wprowadzenia wideo nadzoru rzeczywiście jest uzasadniona.

Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczonego celu). Administrator nie może również zapomnieć o dopełnieniu obowiązku informacyjnego wobec każdej osoby, które dane osobowe (wizerunek) będzie przetwarzany przez Administratora.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie