Czy można wykorzystać monitoring wizyjny do kontroli pracy wykonywanej przez firmę sprzątającą?

0

minut

946

wyświetleń

28 sie 2019

Nie można wykorzystywać monitoringu wizyjnego do kontroli jakości wykonywanej pracy, nawet jeżeli dotyczy to zewnętrznej firmy sprzątającej.

Uzasadnienie

Warunki legalności wprowadzenia monitoringu wizyjnego zostały określone w przepisach art. 222 ustawy z 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). Zgodnie z przepisami monitoring wizyjny może być stosowany w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrona mienia lub kontrola produkcji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jest to zamknięty katalog warunków, który nie może być swobodnie interpretowany, czy rozszerzany. Dodatkowo przed wprowadzeniem monitoringu pracodawca musi być w stanie udowodnić, że konieczność wprowadzenia wideo nadzoru rzeczywiście jest uzasadniona.

Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczonego celu). Administrator nie może również zapomnieć o dopełnieniu obowiązku informacyjnego wobec każdej osoby, które dane osobowe (wizerunek) będzie przetwarzany przez Administratora.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie