Czy Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa jest oddzielnym Administratorem w rozumieniu przepisów RODO?

0

minut

1001

wyświetleń

31 sty 2019

Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, jako podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest uznawana za Administratora danych osobowych.

Uzasadnienie:

Art. 4 pkt. 7 RODO określa administratora jako osobę fizyczna, osobę prawną, organ publiczny jednostkę publiczną lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cel i sposoby przetwarzania danych osobowych. Pomimo, iż Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (KZP) nie posiada osobowości prawnej, ani też zdolności prawnej, to jednak ona decyduje o celach, środkach i sposobach przetwarzania danych w związku z jej funkcjonowaniem.

Należy zaznaczyć, że KZP jako administrator danych zobowiązana jest do wdrożenia i prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów RODO. Do dokumentów tych zaliczyć należy min.:  prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 RODO, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych pracownikom wykonującym czynności przetwarzania oraz tworzenie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Cieślak - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.
Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski.
Prowadzi liczne szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie