Czy główna księgowa może przekazać „paski płacowe” pracowników Kierownikowi, aby im je rozdał, czy każdy z pracowników powinien otrzymać je indywidualnie?

0

minut

1609

wyświetleń

20 lut 2019

Dane dotyczące płac nie powinny wychodzić poza komórkę płacową. Osobisty odbiór pasków wynagrodzeniowych od osoby naliczającej płace leży więc w interesie pracownika.

Pracownicy działu księgowego działają na wyraźnie polecenie administratora danych i posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w konkretnych zbiorach. Nie wydaje się zatem zasadnym upoważnianie kierowników do przetwarzania danych związanych z płacami, chyba, że zgodnie z zakresem swoich obowiązków, określają wysokość wynagrodzenia, wysokość premii lub innych składników pensji pracownika.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że na pasku wynagrodzeniowym, oprócz danych dotyczących wysokości wynagrodzenia, mogą znajdować się również dane dotyczące potrąceń (np. spłata pożyczki z ZFŚS), a do takich danych kierownik nie powinien mieć dostępu.

W związku z tym, przekazywanie kierownikowi pasków wynagrodzeniowych w celu rozdania ich pracownikom mogłoby naruszać zasady ochrony danych osobowych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie