Czy dziennikarz, fotoreporter wykonujący zdjęcia na zlecenie redakcji lub w ramach działalności prasowej może wykonywać zdjęcia bez zgody osób fotografowanych?

0

minut

696

wyświetleń

20 lut 2019

Dziennikarz, fotoreporter wykonujący zdjęcia na zlecenie redakcji lub w ramach działalności prasowej może wykonywać takie zdjęcia bez zgody osób fotografowanych, jeśli celem zdjęć wykonywanych w ramach działalności dziennikarskiej czy prasowej jest przygotowanie materiału prasowego z imprez typu: koncerty, strajki, wiece publiczne. W tym zakresie zbieranie danych i ich przetwarzanie jest zwolnione z obowiązku pozyskiwania zgody na mocy art. 85 RODO w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie:

Media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób, szczególnie tych nie pełniących żadnych funkcji publicznych. W tym zakresie ustawa o prawie prasowym mówi, dziennikarz jest zobowiązany m.in. do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a także do ochrony dóbr osobistych (art. 12). Co więcej, nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby (art. 14. ust. 6).  Zgodnie z art. 81 ust. 1 Pr. Aut. nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej.
Od tej reguły są trzy wyjątki:

  • osoba, której wizerunek ma być rozpowszechniony, jest osobą powszechnie znaną, a jej wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych);
  • wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, lub też;
  • osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie