Czy dostęp pracowników zewnętrznej firmy, która ochrania budynek urzędu wyłącznie do bieżącego obrazu z kamer monitoringu wymaga podpisania umowy powierzenia?

0

minut

492

wyświetleń

2 cze 2020

W przypadku podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do  nagrań z monitoringu (na podstawie umowy o świadczenie usług), należy odróżnić podmioty, które mają dostęp do nagrań w czasie rzeczywistym i nagrań archiwalnych.

Jeśli chodzi o nagrania w czasie rzeczywistym, przechowywane na zasobach sieciowych Administratora, do których ma dostęp pracownik firmy zewnętrznej, nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, zatem zawarcie stosownej umowy w tym zakresie jest niezasadne. Jest to bowiem tożsama sytuacja z tą, w której pracownik firmy ochroniarskiej sam obserwuje teren Administratora w czasie realnym.

Kiedy natomiast podmiot zewnętrzny będzie w imieniu Administratora przechowywał nagrania z monitoringu wizyjnego oraz będzie miał dostęp do archiwalnych nagrań np. sprzed 1 tygodnia, 1 miesiąca – zawarcie stosownej umowy powierzenia będzie konieczne. W tym przypadku będzie bowiem dochodziło do powierzenia przetwarzania danych – podmiot zewnętrzny będzie przetwarzał dane w imieniu i na rzecz Administratora.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie