Czy Centrum Usług Wspólnych działających przy Gminie musi przeprowadzić rejestr kategorii czynności?

0

minut

1253

wyświetleń

8 lut 2019

Tak, Centrum Usług Wspólnych jest zobowiązane zarówno do prowadzenia rejestru czynności jak i rejestru wszystkich kategorii czynności.

Uzasadnienie:

Centrum Usług Wspólnych (zwane dalej CUW) powołane na mocy nowelizacji Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zapewnia wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz gminnym instytucjom kultury. Biorąc pod uwagę zakres czynności i zadań CUW, a tym samym zakres przetwarzanych danych osobowych musimy określić rolę w jakiej występuje CUW.
W ocenie autora odpowiedzi CUW występuje w dwóch rolach, tj. jako:

·       Administrator, w stosunku do danych osobowych m.in. pracowników zatrudnionych w CUW, dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej działalności CUW, dokumentacji kontrahentów;

·       podmiot przetwarzający, w stosunku do danych osobowych pracowników zatrudnionych w  podmiotach obsługiwanych przez CUW (np. pracowników szkół), dokumentacji finansowo – księgowej podmiotów obsługiwanych.

Mając na uwadze powyższe, CUW będzie zobowiązany do prowadzenia:

·       jako Administrator, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada;

·       jako podmiot, przetwarzający rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzanych w  imieniu Administratora.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie