Kto jest administratorem danych osobowych dzieci i rodziców dzieci, które uczęszczają odpowiednio do przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w przypadku utworzenia Zespołu Szkolnego?

0

minut

8

wyświetleń

10 lut 2023

Odpowiedź:

W przypadku Zespołu Szkół, żeby określić, kto jest Administratorem należy ustalić, kto odpowiada za rekrutację, organizację procesu nauczania, walidację postępów w nauce i osiągnięć uczniów, klasyfikację, dobór i zapewnienie wymaganego wsparcia specjalistycznego i inne działania edukacyjne/oświatowe – uwzględniając statut szkoły.

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły jest ten, kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych, czyli szkoła, którą reprezentuje dyrektor szkoły (zgodnie z poradnikiem UODO).

W przypadku Zespołu Szkół należy ustalić, kto odpowiada za rekrutację, organizację procesu nauczania, walidację postępów w nauce i osiągnięć uczniów, klasyfikację, dobór i zapewnienie wymaganego wsparcia specjalistycznego i inne działania edukacyjne/oświatowe.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – połączenie szkół w zespół  nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.

Czyli jeżeli Szkoła Podstawowa w ramach Zespołu Szkół będzie samodzielnie decydowała o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych dziecka np. w zakresie klasyfikacji, to Szkoła Podstawowa będzie w tym zakresie Administratorem.

Odpowiedzi udziela

author
Magdalena Olejniczak - Forsafe

Jestem absolwentką kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów zdobywałam doświadczenie zawodowe w podmiotach samorządu terytorialnego oraz administracji wojskowej, gdzie podczas wykonywania obowiązków referenta prawnego, pełniłam jednocześnie funkcję Inspektora Ochrony Danych. W celu podniesienia swoich kwalifikacji, ukończyłam Podyplomowe Studia Ochrony Danych na Uniwersytecie Łódzkim oraz uczestniczyłam w kursach z zakresu ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej. W FORSAFE do moich zadań należy m. in. przeprowadzanie audytów formalno – prawnych oraz przygotowywanie i analizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie