Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych przez fundację, która uzyskuje 1% podatku od podatników?

0

minut

816

wyświetleń

11 lut 2019

Przetwarzanie danych osób przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych odbywa się na podstawie zgody - w formularzu PIT znajduje się pole do zaznaczenia zgody na przekazanie OPP imienia, nazwiska oraz adresu darczyńcy.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgodzie wynikającej z zainicjowania kontaktu z administratorem danych; w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych – na podstawie  art. 6 ust 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora danych. Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku fundacji realizujących cel publiczny możliwe jest powołanie się na podstawę prawną określoną wart. 6 ust 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Piotr Kawczyński - Forsafe

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Pełni rolę Inspektora Ochrony Danych oraz  jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie